logo dlaStudenta.pltopInformator miejski
Wybierz miasto

Jesteś tutaj:
 
Logo

Holistyczna Szkoła Trenerów
O firmie

O SZKOLE

Holistyczna Szkoła Trenerów to dzielenie się naszą wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami by podnosić jakość życia ludzi w otaczającym nas świecie.

 

Jest odpowiedzią na potrzebę uzyskania szerszego spektrum widzenia człowieka w dzisiejszym świecie. Uważamy że jest ono potrzebna by osiągać cele, rozwijać się i po prostu być.

 

Udział Holistycznej Szkole Trenerów to możliwość przeżycia wielkiej przygody samopoznania. Nie raz słyszeliśmy to w podsumowaniach uczestników zajęć. Chcemy dać ją Wam i przeżyć ją z Wami. Połączymy ogień z wodą, naukę z zabawą, praktykę z refleksją, wizję z realizacją, materię i energię, biznes i duchowość.

 

Holistyczna Szkoła Trenerów powstała w oparciu o doświadczenia wieloletniego prowadzenia zajęć trenerskich i towarzyszące im refleksje. Jako praktycy wiemy z jak wielką różnorodnością zdarzeń i zadań spotyka się trener. Doświadczamy na co dzień konieczności korzystania z bardzo wielu różnych zasobów i rozwiązań. Postanowiliśmy podzielić się naszą perspektywą zawodu trenera.

 

Holistyczna Szkoła Trenerów łączy naszą pasję pracy z grupami z podejściem holistycznym. Holistycznie oznacza dla nas całościowo. Holistycznie to konkretnie i ulotnie, namacalnie i duchowo, naukowo i intuicyjnie… Holistycznie przejawia się w tym projekcie na polu merytorycznym i metodologicznym. Holistycznie przygotowujemy uczestników Szkoły do zawodu trenera.

 

Program szkoły odpowiada uzyskanemu przez nas obrazowi potrzeb osób prowadzących zajęcia grupowe. Obejmuje więc warstwę konkretnych narzędzi, teorii, algorytmów pracy trenera, najlepsze praktyki trenerskie i szerokie spektrum rozwoju osobistego. Przygotowuje do pracy z różnymi środowiskami i do zdobycia rekomendacji trenerskiej.

Uznajemy, że zawód trenera jest związany z odpowiedzialnością a trener potrzebuje zasobów by realizować swoją misję. Tworząc Holistyczną Szkołę Trenerów unikaliśmy kompromisów. Widać to w zawartości programów modułów, pokazuje to też ich ilość. Ciężka praca na etapie szkoły to korzyść dla uczestników szkoleń naszych absolwentów.

 

DLA KOGO?

Zapraszamy tych, którzy chcą się rozwijać i pracować z grupami. Projekt jest kierowany do osób chcących poszerzać swoją perspektywę zawodową i osobistą w wielu wymiarach i są gotowi na wyjście poza klasyczny szablon szkoleń trenerskich. Zapraszamy osoby które myślą o pracy z grupami jako swoim celu zawodowym, osoby rozpoczynające pracę trenerską, coachów chcących wzbogacić swój warsztat o kompetencje pracy z grupą, nauczycieli, liderów zespołów, absolwentów studiów, osoby poszukujące ścieżki rozwoju. Zapraszamy tych, którym po prostu zdarza się pracować z grupami, przekazywać wiedzę, informacje i po prostu zaciekawionych pracą trenera. Zapraszamy trenerów którzy chcą poszerzyć swoją perspektywę rozumienia siebie i pracy z grupą.

 

CELE HST

Holistyczna Szkoła Trenerów realizuje szereg celów w kilku obszarach. Obejmują one rozwijanie kompetencji trenerskich uczestników, rozwój osobisty, poszerzanie świadomości w ujęciu holistycznym, kształtowanie odpowiedzialności za otoczenie.

  1. Celem udziału uczestnika w Szkole jest uzyskanie, uporządkowanie i ugruntowanie wiedzy na temat zawodu trenera i prowadzenia grup (narzędzia, teorie, algorytmy projektowania zajęć, role i zadania prowadzącego, modele pracy grupowej, elementy podejścia holistycznego, paradygmatu kwantowego).
  2. Celem udziału w Szkole jest kształtowanie umiejętności projektowania zajęć i pracy (prowadzenia zajęć) z różnymi grupami oraz budowanie indywidualnego stylu trenerskiego przez uczestników.
  3. Celem udziału w szkole jest rozwój osobisty przez doświadczanie siebie w sytuacjach grupowych i dzięki budującej informacji zwrotnej od grupy i trenerów. Udział w projekcie ma na celu poszerzanie świadomości rzeczywistości wewnętrznej i otoczenia uczestników o elementy paradygmatu kwantowego a także budowanie postawy pełnego, świadomego i odpowiedzialnego trenerstwa (odpowiedzialność za oddziaływanie na siebie, ludzi, świat).


Co nas wyróżnia ?

Doświadczona, zróżnicowana kadra prowadząca zajęcia i superwizje
  1. Holistyczne podejście uwidocznione w zagadnieniach merytorycznych projektu
  2. Holistyczne podejście uwidocznione w metodologii której używamy i uczymy
  3. Intensywność pracy w projekcie i czas jego trwania
  4. Zadania domowe łączące poszczególne moduły i wspierające wdrożenie umiejętności w życie
  5. Noclegi na sesjach wyjazdowych w cenie


Rezultaty

Rezultatem ukończenia Holistycznej Szkoły Trenerów jest posiadanie kompetencji do pracy w zawodzie trenera oraz pogłębione rozumienie siebie w szerokiej perspektywie kontaktu z innymi ludźmi i ze światem. Kończąc szkołę Szkołę będziesz posiadać narzędzia i systemy działania pozwalające samodzielnie działać i poruszać się na rynku projektów rozwojowych. Jednocześnie uzyskasz głębsze rozumieniu swojej roli jako trenera, sensu działania na rzecz siebie, innych i świata w przyszłości w holistycznej perspektywie. Rezultatem udziału w Holistycznej Szkole Trenerów jest więc Twoja gotowość do świadomego, wybierania, tworzenia i realizacji różnorodnych projektów edukacyjnych i rozwojowych. Certyfikat  umożliwi Ci ubieganie się o rekomendację trenerską Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.


Udział w projekcie

Osoby zdecydowane na udział  w zajęciach  Holistycznej Szkoły Trenerów zapraszamy do rozmowy wstępnej. Możemy ją zrealizować spotykając się, telefonicznie bądź za pomocą Skype.


Inwestycja

Inwestycja w ten projekt to 4900 zł
Istnieje możliwość płatności w ratach.

W razie potrzeby zapraszamy do indywidualnych ustaleń.

 

Trenerzy

BARTOSZ PŁAZAK

RYSZARD KULIK

AGNIESZKA BRONGIEL

ELŻBIETA ZAWODNIAK

AGATA BRZÓSKA

 

Przeczytaj też Opinie o Holistycznej Szkole Trenerów

 

Kontakt Holistyczna Szkoła Trenerów


Informator miejski w mieście:

 
 

REKLAMA
FB dlaMaturzysty.pl reklama